/home/
O NAS AKTUALNOŚCI KONTAKT  
KONTAKT

AMERI - POL Trading Ltd. Sp.z o.o.
40-675 Katowice; ul. Ks.Wilczewskiego 67;
Polska/Poland

tel.: +48 32 2017880-9
fax.: +48 32 2017886
fax.: +48 32 2017887
GSM: +48 504018016
GSM: +48 509197317

www: http://www.spraykon.eu

Lokalizacja GPS BIURO
50.199943� N, 18.971715� E
+50� 11' 59.79" N, +18� 58' 18.17" E
Znajdź handlowca obsługującego twój region
wpisując kod pocztowy (w formacie XX-XXX).Wpisz kod pocztowy:Wy�wietl wi�ksz� map�
Lokalizacja GPS - MAGAZYN Alliance Silesia Logistics Center
(operator logistyczny - ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.)


50.312319� N, 19.104054� E
+50� 18' 44.35" N, +19� 6' 14.59" E


Wy�wietl wi�ksz� map�


S�d Rejonowy w Katowicach,Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego,
Nr KRS: 0000075362;
NIP: 634-019-52-24;
REGON: 271190000;
Kapita� zak�adowy 50.000 PLN � wp�acony w ca�o�ci
Polityka prywatnoci